ΟΜΑΔΑ «ΤΑΞΗ ΕΝ ΤΑΞΕΙ»

(ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ)

 

 

Η Ομάδα λειτούργησε για πρώτη φορά τη χρονιά 2013-14. Κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς, η ομάδα εργάστηκε ερευνητικά (άρθρα, εκπομπές) πάνω σε θέματα που αναφέρονται στη δυναμική της τάξης με στόχο να προταθούν εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισής της.

 

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε το πλαίσιο της επιβολής ποινών του Υπουργείου Παιδείας σε συνάρτηση με τον Κανονισμό του Σχολείου καθώς και με άλλα σχετικά με το θέμα κείμενα. Δημιουργήθηκε επίσης και σχετική βιβλιογραφία.

Ταυτόχρονα η ομάδα επεξεργάστηκε τη δημιουργία ενός Συμβολαίου τάξης για τη διευκόλυνση του διδακτικού έργου και για τη βελτίωση των σχέσεων των καθηγητών με τους μαθητές.

 

Οι στόχοι για την επόμενη σχολική χρονιά είναι οι εξής:

·    Συζήτηση γύρω από τις εναλλακτικές μορφές ποινής-συνέπειες με χρήση ερωτηματολογίου και άλλων ερευνητικών τεχνικών.

·    Ολοκλήρωση του Συμβολαίου τάξης δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική σημασία της ποινής.

 

 

Μέλη της ομάδας 2013-14:

 

·    Βιδάλη Λιζέτα  (Μαθηματικός)

·    Δελλατόλα Τερέζα (Καθηγήτρια Γαλλικών)

·    Ζέππος Κωνσταντίνος (Φιλόλογος)

·    Καρδαρά Άσπα  (Καθηγήτρια Γαλλικών)

·    Κεσανοπούλου Λίνα (Ψυχολόγος)

·    Ρηγούτσου Κατερίνα (Καθηγήτρια Γαλλικών)