Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο

 

 

Οι μαθητές/τριες της Ε’ και Στ’ Δημοτικού συνεργάζονται από απόσταση αλλά και δια ζώσης με άλλα σχολεία, υποστηριζόμενοι από Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες και ιδιαίτερα της Τηλεδιάσκεψης, συμμετέχουν  ενεργά και δυναμικά σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την οικοδόμηση της γνώσης.