Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός  στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 

 

 

 

Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρωτοεμφανίζεται στο σχολείο μας  τον Ιανουάριο του 1979, στο πλαίσιο της υπεύθυνης και αδιάλειπτης προσφοράς των Μαριανών Αδελφών προς τους νέους. Με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται για άλλη μια φορά πράξη μία από τις βασικές αρχές της Μαριανής Παιδαγωγικής,  η αρχή της Παρουσίας, η οποία στοχεύει στη διαρκή, διακριτική και πολύπλευρη στήριξη του νέου, ώστε να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ιδρύεται αρχικά το ΨΥΚΕΠ  (Ψυχολογικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), υπό την εποπτεία του Καθηγητή Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Νίκου Μποχλόγυρου, ο οποίος πρώτος εισήγαγε στην Ελλάδα τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Το ΨΥΚΕΠ, ως θεσμός πρωτοποριακός για την εποχή του, επιτέλεσε σοβαρό επιστημονικό έργο, υποβοηθώντας τους μαθητές του σχολείου στην επιλογή των σπουδών ή του επαγγέλματός τους. Στα πρώτα αυτά βήματα, πολύ θετική υπήρξε η συμπαράσταση στο νέο θεσμό του frère Δαμιανού, του frère Georges Βίδου, καθώς και του νέου τότε Γυμνασιάρχη της Σχολής, κ. Νικολάου Σταματόπουλου.

Κατά  τα χρόνια εκείνα, το ΨΥΚΕΠ οργάνωσε την επιστημονική παρακολούθηση των μαθητών, ώστε να τους συνδράμει στην επιλογή επαγγέλματος. Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, τακτικές ομιλίες και χορήγηση ειδικών ερωτηματολογίων, αναδεικνύονταν οι επαγγελματικές προτιμήσεις των νέων του σχολείου μας. Το 1981 ιδρύεται η Σχολή Γονέων και λίγα χρόνια αργότερα, το 1985, πραγματοποιείται ακόμα ένα σημαντικό βήμα, η ίδρυση του ΚΕΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Πληροφόρησης). Οι μαθητές, αναζητώντας πληροφορίες για τα επαγγέλματα που τους ενδιέφεραν, ανέτρεχαν στο αρχείο του νέου αυτού θεσμού και ενημερώνονταν σχετικά.

Το 1989, η κα Τένια Μακρή, ειδική Σύμβουλος  Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διαδέχθηκε το Ν. Μποχλόγυρο στην εποπτεία του  ΨΥΚΕΠ, το οποίο τρία χρόνια μετά αναδιοργανώθηκε  και  μετονομάσθηκε  σε ΚΕΣΥΕΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικούς Προσανατολισμού). Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της Σχολής Γονέων, με την αρωγή του Γενικού Διευθυντή του Λεοντείου, frère Georges Ρούσσου και του Γυμνασιάρχη, κ. Ν. Σταματόπουλου. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, χορηγείται για πρώτη φορά Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Παράλληλα, δημιουργείται ομάδα συμβούλων – καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που αποτελείται από τις κυρίες Ι. Δαουλάκου, Μ. Κιούση και  Α. Πολυδώρου και από τους κυρίου Αρμ. Βιτάλη και Δημ. Κώστα. Αυτή η ομάδα συμβούλων ΣΕΠ αναλαμβάνει, μετά τη χορήγηση του Τεστ, τη διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων με τους μαθητές για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων τους. Κάθε σύμβουλος αναλαμβάνει μια ομάδα δεκαπέντε περίπου μαθητών και είναι στη διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής τους μέχρι τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Το 1998, η  κα Ρεβέκκα  Γαλιατσάτου επωμίζεται το δύσκολο έργο της συνέχισης  του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, με την  αμέριστη συμπαράσταση του Γενικού Διευθυντή του σχολείου, frère François Κρητικού. Έχοντας πολυετή πείρα ως Σχολική Ψυχολόγος σε αρκετά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και σημαντική παρουσία στο χώρο της Ψυχολογίας, μέσα από επιστημονικές συνεργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις, δημιουργεί το ΚΕΠΑΙΣΥ (Κέντρο Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής). Στο πλαίσιο του ΚΕΠΑΙΣΥ εντάσσονται και οι δραστηριότητες του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το έργο του οποίου προώθησε μέσα από πολλές καινοτομίες. Ειδικότερα, εγκαινιάσθηκε ο θεσμός της Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ημερίδας Αγωγής Σταδιοδρομίας. Επίσης, το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανανεώθηκε και απέκτησε πιο ολοκληρωμένη μορφή, ενώ η ομάδα καθηγητών – συμβούλων ΣΕΠ διευρύνθηκε, επιμορφώθηκε περαιτέρω και εξειδικεύθηκε στα σχετικά θέματα.      

Τα  τελευταία  χρόνια, ο  θεσμός του  Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  έχει ενταχθεί στα Καινοτόμα  Προγράμματα  του  σχολείου, καθώς  η  εξέλιξη  και η μορφή που έχει πλέον  πάρει αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, μια ουσιαστική καινοτομία, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή συνίσταται στην πολύπλευρη ενημέρωση και συμβουλευτική που παρέχεται στους μαθητές ήδη από το Δημοτικό και έως την τελευταία τάξη του Λυκείου. Πρόκειται, μάλιστα, για μια διεργασία που, αν και ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, προσαρμόζεται και εξελίσσεται ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής που διανύει.

 Πιο συγκεκριμένα:

·         Όλοι οι μαθητές του σχολείου συμπληρώνουν το Τεστ του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο έχει διαμορφωθεί από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο και υλοποιείται από την ομάδα καθηγητών – συμβούλων ΣΕΠ.

·         Τα αποτελέσματα του ΤΕΣΤ αναλύονται διεξοδικά από τους συμβούλους – καθηγητές του ΣΕΠ και συζητιούνται με τους μαθητές κατά τη διάρκεια δίωρων ή συχνά και τρίωρων ατομικών συνεντεύξεων.

·         Η ομάδα των συμβούλων ΣΕΠ συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα σε κοινή κενή ώρα εντός του ωρολογίου προγράμματος και συζητά με εντελώς καινοτόμο τρόπο ποικίλα θέματα που άπτονται του αντικειμένου.

·         Προσφέρεται συμβουλευτική στους τελειόφοιτους μαθητές του σχολείου κατά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων τους.

·         Διοργανώνεται Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην οποία λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι στο χώρο τους επαγγελματίες, ώστε να ενημερώσουν τα παιδιά για τις προοπτικές και τις δυσκολίες του μελλοντικού επαγγέλματός τους.

·         Στην  ιστοσελίδα ΣΕΠ του σχολείου, www.leonteios.gr/greek/sep.htm, οι μαθητές του Λυκείου μπορούν να βρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις σχολές και τα επαγγέλματα, καθώς και παραπομπές σε άλλες ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες.

·         Υπάρχει επικοινωνία με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και ενημέρωση σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές.

·         Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ώστε οι μαθητές να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες των αντικειμενικών συνθηκών εργασίας.

Σίγουρα, καθεμία από τις παραπάνω δραστηριότητες, αποκομμένη από τις άλλες, δεν αποτελεί καινοτομία. Η προσέγγιση, όμως, του θέματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τόσες διαφορετικές, αλλά σχετικές πτυχές συνιστά μια ολιστική θεώρηση του αντικειμένου, γεγονός που καθιστά το θεσμό του ΣΕΠ στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων πρωτοπόρο στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο μαθητής με τη βοήθεια του συμβούλου, μέσω του τεστ του ΣΕΠ, γνωρίζει πληρέστερα ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις αξίες του, καθώς και τις ικανότητές του. Καθώς μάλιστα κάποια από αυτά αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων, ο μαθητής  έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του και τις προτιμήσεις του, γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική λήψη απόφασης . 

Το e-mail της ομάδας ΣΕΠ είναι  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., εσωτερικό : 330

 

Την έμπειρη ομάδα καθηγητών-συμβούλων αποτελούν οι :

Βαρουτά Νάγια (Δασκάλα)

Βούλγαρης Γιώργος (Θεολόγος - Φιλόλογος)

Βουτσινάς Νίκος (Καθηγητής Γαλλικών)

Δαουλάκου Ιάνθη ( Νομικός, Υποδιευθύντρια Λυκείου)

Δεκαρίστου Μαριάννα (Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας)

Καλαϊτζής Διονύσης (Φιλόλογος)

Κεσανοπούλου Λίνα (Κλινική Ψυχολόγος)

Λεβαντίνου Άννα (Καθηγήτρια Γαλλικών)

Παπασπύρου Σπύρος (Φιλόλογος)

Πεϋρέτ Λία (Σχολική Ψυχολόγος)

Πολυδώρου Άρτεμη ( Φιλόλογος, Υπεύθυνη Γραφείου ΣΕΠ)

Ρήγος Γιώργος (Καθηγητής Πληροφορικής)