ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

 

 

Η Ομάδα Ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό ξεκίνησε το 2008-09 με πρόθεση να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο μας και να βοηθήσει το σχολείο να αποκτήσει μια πολιτική συνολικής αντιμετώπισης του θέματος, που έχει γίνει εξαιρετικά επίκαιρο. Μια ομάδα διδασκόντων με επικεφαλή την καθηγήτρια Κα Δεσύπρη και εμψυχωτή την τότε Σχολική Ψυχολόγο Κα Γαλιατσάτου κινητοποιήθηκαν και άρχισαν να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέων και καθηγητών.

 

Το σχολείο αποτίμησε θετικά και προώθησε την προσπάθεια της ομάδας προγραμματίζοντας από το 2009-10 μια κοινή κενή ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα για να μπορούν τα μέλη να συναντιούνται εβδομαδιαίως. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες ενέργειες της ομάδας: δημιουργία παρουσίασης για ευαισθητοποίηση παιδιών Δημοτικού, μετάφραση και χρήση σχετικών βίντεο για ευαισθητοποίηση παιδιών Γυμνασίου, φυλλάδιο ενημέρωσης για καθηγητές και γονείς/κηδεμόνες, δημιουργία παρουσίασης για ενημέρωση ενηλίκων (γονέων και διδασκόντων), κατασκευή και χρήση ερωτηματολογίου για μαθητές Γυμνασίου.