ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Η Ομάδα Διδακτικής - Μεθοδολογίας ξεκίνησε το 2005 μετά από μια σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων που έκαναν γνωστή την Έρευνα Δράσης – δηλαδή την έρευνα πάνω σε πρακτικά θέματα της σχολικής πράξης από τους ίδιους τους διδάσκοντες – στο σχολείο μας. Είχαμε την τύχη να έχουμε στην αρχή την ολόθερμη συνδρομή του κ. Γιώργου Μπαγάκη, τότε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και νυν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και της κας Ρεβέκκας Γαλιατσάτου, Σχολικής Ψυχολόγου του σχολείου μας. Επίσης, το σχολείο αγκάλιασε την προσπάθειά μας και μάς εξασφάλισε από την πρώτη στιγμή μια κοινή κενή ώρα ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα για να μπορούμε να συναντιόμαστε τακτικά. Οι στόχοι κάθε χρονιάς διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ανησυχίες των μελών της ομάδας. Πάντως, από το 2010-11, κύριο ενδιαφέρον μας αποτελεί η ομάδο-συνεργατική διδασκαλία και οι παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο καλά λειτουργεί αυτή στην τάξη. 

Η εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις συγκεντρώσεις της ομάδας και η ψυχική και πρακτική υποστήριξη που προσφέρει στα μέλη της για να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αλλαγές που οραματίζονται για το μάθημα και την τάξη τους κάνουν τη συμμετοχή σε αυτή πολύτιμη εμπειρία.