ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ;

 

 

► Γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές.

► Γιατί τίθεται υπό αμφισβήτηση η σταθερότητα μέσα στην οποία είχαμε μάθει να ζούμε.

► Γιατί παρέχουν στους εκπαιδευτικούς συναρπαστικές δυνατότητες για δημιουργία και προβληματισμό.

► Γιατί κάνουν την καθημερινότητα στην τάξη περισσότερο ενδιαφέρουσα.

► Γιατί προάγουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

► Γιατί αναλύουν ήδη υπάρχουσες πρακτικές και διαμορφώνουν νέες.

Κάτω απ’ αυτό το σκεπτικό και δεδομένου ότι το σχολείο μας - μέσα από τη διδασκαλία του ιδρυτή μας - έχει προϊστορία στις καινοτομίες τις οποίες πάντα προωθούσε και υποστήριζε, πριν μερικά χρόνια με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών στην αρχή, και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη συνέχεια  και τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή κυρίου Μπαγάκη Γεωργίου δημιουργήθηκαν στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων ομάδες καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων.

Με πολύ ενθουσιασμό έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Το σχολείο πέτυχε την εξεύρεση κοινής κενής ώρας για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους και οι τρεις πρώτες ομάδες που σχηματίστηκαν ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους.

Οι τρεις πρώτες ομάδες ήταν:

♦ Ομάδα διδακτικής (επεξεργάζεται νέες διδακτικές προσεγγίσεις)

♦ Ομάδα δικτύων (υπεύθυνη για τη δικτύωση και την προβολή του εκπαιδευτικού έργου)

♦ Ομάδα Stand By You (ομάδα προσέγγισης των αποστασιοποιημένων μαθητών)

Από τότε «κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι» και νέες ομάδες και δραστηριότητες προστέθηκαν, ενώ ταυτόχρονα πολλοί συνάδελφοι δραστηριοποιήθηκαν. Μπορεί επομένως κάποιος να δει όλες τις καινοτόμες ομάδες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο σχολείο, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ www.edupaths.gr (Λεόντειο Λύκειο Πατησίων). Για κάθε μία από τις ομάδες αυτές υπάρχει η δυνατότητα να ανατρέχει κάθε ενδιαφερόμενος στον αντίστοιχο φάκελο και να ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται.